Bajaj Platina 100 Engine : 102 CC Average : 75 Kmpl

Bajaj Platina 110 Engine : 115.45 CC Average : 70 Kmpl

Bajaj CT 110 Engine : 115.45 CC Average : 7 Kmpl

TVS Sports Engine : 109.7 CC Average : 69 Kmpl

Honda SP 125 Engine : 124CC Average : 65 KMPL

Hero HF Delux Engine : 97.2 CC Average : 65 KMPL

TVS Radeon Engine : 109.7 CC Average : 65 KMPL